Potwierdzamy następujące wycieczki:

Lwów 18.08.2018r.

Sostofurdo 18.08.2018r.

18-19.08. 2018 Wrocław

25.08.2018 Nałęczów Kazimierz

01.09.2018 Lwów

08-09.09.2018 Słowacja -Ścieżka w Koronach Drzew

08-09.09.2018 Ostra Hora – Czarna Repa

21-23.09.2018 Połonina Borżawa

06-07.10.2018 Połonina Równa – Czeremcha

Prosimy o uiszczanie wpłat należności za wycieczki.