Zarząd Koła Przewodników

Zarząd Koła Przewodników PTTK w Krośnie wybrany w dniu 7.02.2017

1. Mateusz Podkul – Prezes
2. Bogusław Bargieł– Wiceprezes
3. Grzegorz Kowalik – Skarbnik
4. Zbigniew Rajs – Sekretarz
5. Bartłomiej Machowski– Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna:
1. Jan Barut – Przewodniczący
2. Marek Marecki
3. Ryszard Augustyn


kolo2


Poprzednia kadencja

Zarząd Koła Przewodników PTTK w Krośnie (2013-17):
1. Witold Grodzki – Prezes
2. Robert Kubit – Wiceprezes
3. Waldemar Półchłopek – Skarbnik
4. Mariusz Kaznowski – Sekretarz
5. Zbigniew Rajs– Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna (2013-17):
1. Marek Marecki
2. Jan Barut
3. Ryszard Podmostko