Zarząd Koła Przewodników

 

Zarząd Koła Przewodników PTTK w Krośnie wybrany w dniu 29.03.2022

1. Mateusz Podkul – Prezes
2. Bogusław Bargieł– Wiceprezes
3. Grzegorz Kowalik – Skarbnik
4. Marek Zygmunt– Sekretarz
5. Bartłomiej Machowski– Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
1. Jan Barut – Przewodniczący
2. Marek Marecki
3. Stanisław Szmyd

Zarząd Koła Przewodników PTTK w Krośnie wybrany w dniu 7.02.2017

1. Mateusz Podkul – Prezes
2. Bogusław Bargieł– Wiceprezes
3. Grzegorz Kowalik – Skarbnik
4. Zbigniew Rajs – Sekretarz
5. Bartłomiej Machowski– Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:
1. Jan Barut – Przewodniczący
2. Marek Marecki
3. Ryszard Augustyn

 

kolo2

 

Poprzednia kadencja

Zarząd Koła Przewodników PTTK w Krośnie (2013-17):
1. Witold Grodzki – Prezes
2. Robert Kubit – Wiceprezes
3. Waldemar Półchłopek – Skarbnik
4. Mariusz Kaznowski – Sekretarz
5. Zbigniew Rajs– Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna (2013-17):
1. Marek Marecki
2. Jan Barut
3. Ryszard Podmostko