Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału – XIX Kadencja 2017 -2021
1. Ryszard Majka – Prezes
2. Mariusz Kaznowski  – Wiceprezes
3.  Waldemar Półchlopek- Skarbnik
4. Marta Kozioł – Sekretarz
5. Bartłomiej  Machowski – Członek Zarządu
6. Beata Malik – Członek Zarządu
7. Barbara Wais – Członek Zarządu

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
1. Jadwiga Węgrzyn – Prezes Honorowy
2. Grzegorz Guzik-  Prezes
3. Marek Marecki – Wiceprezes
4. Witold Grodzki  – Sekretarz
5. Ryszard Podmostko – Członek

Oddziałowy Sąd Koleżeński
1. Robert Kubit – Prezes
2. Ryszard Augustyn – Wiceprezes
3. Agnieszka Bałka – Sekretarz
4.  Bartłomiej Kielski -Bardanaszwili – Członek
5. Mateusz Podkul – Członek

==================================================

Zarząd Oddziału – XVIII Kadencja 2013-2017
1. Ryszard Majka – Prezes
2. Bartłomiej Machowski – Wiceprezes
3.  Agnieszka Bałka – Skarbnik
4. Marta Kozioł – Sekretarz
5. Bogusław Bargieł – Członek Zarządu
6. Mariusz Kaznowski – Członek Zarządu
7. Barbara Wais – Członek Zarządu

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
1. Jadwiga Węgrzyn – Prezes
2. Ryszard Podmostko – Zastępca Prezesa
3. Witold Grodzki – Sekretarz
4. Grzegorz Guzik – Członek
5. Marek Marecki – Członek

Oddziałowy Sąd Koleżeński
1. Waldemar Półchłopek – Prezes
2. Helena Habrat – Wiceprezes
3. Bartłomiej Kielski–Bardanaszwili – Sekretarz
4. Stanisława Kosztyła – Członek
5. Sylwester Szarek – Członek